Tag Archives: แผ่นหนัง

สำรวจตลาดหนังแผ่น การเปลี่ยนแปลงและปรับตัว


แม้ว่าตลาดหนังแผ่นแบบลิขสิทธิ์จะโดนปัญหาด้านสินค้าผิดกฎหมายรุกคืบส่วนแบ่งรายได้ แต่ด้วยมูลค่าของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่ว่ากันว่าสูงถึง 3.3 หมื่นล้านบาท คงปฏิเสธไม่ได้ว่าตลาดดังกล่าวยังมีที่ทางอยู่มากทีเดียว ในขณะเดียวกันก็เป็นธุรกิจที่ทั้งพึ่งพาและแข่งขันกับโรงภาพยนตร์ไปพร้อมกัน จึงน่าสนใจที่จะสำรวจว่าตลาดของหนังแผ่นว่ามีอะไรบ้าง ราคาต่อแผ่น และกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างไร

Continue reading →

Advertisements

ปัญหา พรบ.ภาพยนตร์ พ.ศ.2551 จากผู้ค้า สู่ผู้บริโภค


ตีพิมพ์ในนิตยสาร Bioscope กันยายน 2553

เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้มีข่าวดังข่าวหนึ่งปรากฎตามสื่อต่างๆ อยู่หลายวัน จากการที่ศาลอาญาได้มีคำสั่งตัดสิน นายสุรัตน์ มณีนพรัตนสุดา คนเก็บขยะประจำเขตสะพานสูง สังกัดกองรักษาความสะอาด เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ให้มีความผิด ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์ พ.ศ.2551 จากการเปิดจำหน่ายแผ่นวีซีดีเป็นแผงลอยในราคาแผ่นละ 20 บาท โดยมิได้รับใบอนุญาต ในเขตแถวบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ศาลได้พิพากษาว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้อง ให้ปรับ 200,100 บาท แต่จำเลยเคยให้การรับสารภาพชั้นสอบสวน คงลดโทษให้เหลือปรับ 133,400 บาท ตามใน พรบ. หมวด ๓ การประกอบกิจการภาพยนตร์ มาตรา ๓๘ ห้ามผู้ใดประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์โดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนซึ่งมีอัตราโทษปรับตั้งแต่ 2 แสนถึง 1 ล้านบาท

Continue reading →