Tag Archives: วิจารณ์การจัดเรต

เรต “ส” กับ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสองภาคล่าสุด


หมายเหตุ : บทความนี้เขียนขึ้นก่อนจะมีการลดเหลือทุกรอบฉายที่นั่ง 100 บาทในช่วงท้ายของการฉาย ของ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง  นอกจากนี้ในภายหลังมีหนังที่ได้เรต ส ที่ไม่ใช่หนังประวัติศาสตร์และหนังสารคดี ได้แก่ Trust ซึ่งเป็นหนังฉายจำกัดโรง (ผู้เขียน)

นอกเหนือจาก “เรตห้ามฉาย” ซึ่งแสดงถึงการเซ็นเซอร์ที่ยังคงมีปรากฎในพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์  พ.ศ.2551 แล้ว เรต ส “ ภาพยนตร์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และควรส่งเสริมให้มีการดู” ที่เป็นเหมือนขั้วตรงข้ามที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ต่างกัน ก็เผยให้เห็นปัญหาของข้อกฎหมายจากภาพยนตร์เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สองภาคล่าสุดได้เป็นอย่างดี

Continue reading →

Advertisements