เตือนห้ามขายหรือให้เช่าภาพยนตร์เรตอาร์ (Xฉ 20-) แก่เด็ก เยาวชน หรือคนที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี


ข่าวด้านล่างนี้เรานำจากเว็บไซต์ สำนักพิจารณาภาพยนตร์ และวิดีทัศน์ เท่าที่ผมสอบถามดู แน่นอนทางเครือข่ายคนดูหนังยังต่อต้านการเซ็นเซอร์และไม่เห็นด้วยให้การบังเบลอ แผ่นวีซีดี-ดีวีดีรูปแบบลิขสิทธิ์ แต่มีกฎหมายบังคับใช้ก็อยากให้ปฏิบัติกันไปก่อน กรณีที่เห็นกฎหมายมีปัญหาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องวิพากษ์กันต่อไปเรื่อยๆ

สำหรับประเ็ด็นนี้มีเพิ่มเติมจากการจัดสัมมนา 1 ปีเรตติ้ง ที่หอภาพยนตร์แห่งชาติ ผู้ร่วมงานจากกระทรวงวัฒนธรรมได้ชี้แจงว่าต่อไปจะไม่มีหนังแผ่น เรต ฉ 20- วางขายในร้านสะดวกซื้อพวก 7Eleven อีก แต่ผมลองเดินดูอยู่หลายแห่ง ก็พบว่ามีขายหนังเรตนี้ในร้านค้าดังกล่าวทุกที่ …

เตือนห้ามขายหรือให้เช่าภาพยนตร์เรตอาร์ (Xฉ 20-) แก่เด็ก เยาวชน หรือคนที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี

นายสมชาย เสียงหลาย เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในฐานะนายทะเบียนกลาง และนายทะเบียนประจำกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑มาตรา ๔๕ ห้ามผู้รับใบอนุญาต ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ที่จัดอยู่ในประเภทที่ห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีดู (สัญลักษณ์ Xฉ 20-) ให้แก่เด็ก เยาวชน หรือคนที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี (เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส)

หากไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น จะมีความผิดตามกฎหมาย กล่าวคือ จะโทษทางอาญาปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ดังนั้น  จึงขอแจ้งเตือนให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดด้วย  ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าผู้ซื้อหรือผู้เช่ามีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี หรือไม่ ทางร้านอาจจะใช้วิธีการขอตรวจดูบัตรประชาชนของลูกค้า ก่อนที่จะให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ประเภทเรตอาร์ (Xฉ 20-)

มิฉะนั้น  หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจพบการกระทำผิดดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย

Advertisements

One response

  1. […] This post was mentioned on Twitter by มะเหมี่ยว, movieaudiencenetwork. movieaudiencenetwork said: วธ.เตือนห้ามขายหรือให้เช่าภาพยนตร์เรตอาร์ (Xฉ 20-) แก่เด็ก เยาวชน หรือคนที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี – http://bit.ly/aYStYT […]

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: