แบนหนัง Saw 6 กระทบศีลธรรม


ข่าวจากไทยรัฐ

คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ แบนหนัง ซอว์ 6 ไม่ให้ฉายในประเทศไทย เหตุกระทบความสงบ-ศีลธรรม และไม่รับอุทธรณ์เนื่องจากเกินระยะเวลา 15 วัน…


นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 4/2553 โดยมี นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2553 ว่า ในการประชุมครั้งนี้สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (สภว.) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)ได้รายงานเรื่องการอุทธรณ์ยื่นคำขอให้ตรวจพิจารณาภาพยนตร์ เรื่อง ซอร์ เกม ตัด ต่อ ตาย 6 (SAW6) ที่บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้ยื่นคำขอต่อคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์เนื่องจากคณะกรรมการ พิจารณาฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุญาต เพราะอาจกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 แห่งพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ทางบริษัทดังกล่าวจึงยื่นอุทธรณ์ขอให้มีการพิจารณาอีกครั้ง เพราะไม่เห็นพ้องกับคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาฯ โดยขออุทธรณ์ให้คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติช่วยพิจารณาอีกครั้ง

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ มีมติพิจารณาไม่รับอุทธรณ์ เนื่องจากเกินกำหนดระยะเวลาจะรับอุทธรณ์เพราะผู้อุทธรณ์ได้รับทราบมติของคณะ กรรมการพิจารณาฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ซึ่งหากผู้อุทธรณ์ประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวจะต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน15 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง คือ ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 แต่ผู้อุทธรณ์มีหนังสืออุทธรณ์ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 การอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์เกินกำหนดระยะเวลา ตามบทบัญญัติมาตรา 66 แห่ง พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 จึงเห็นสมควรไม่รับอุทธรณ์ และประเด็นอื่นๆไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: