อาทิตย์ อัสสรัตน์ ได้รับรางวัลศิลปินศิลปาธร’53


ตัดทอนข่าวจาก : กรุงเทพธุรกิจ

กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศ 9 ศิลปินดีเด่นศิลปาธร 2553

17 มิ.ย. 2553 นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยผลรางวัล ศิลปินดีเด่นศิลปาธร ประจำปี 2553 ว่า คณะกรรมการตัดสินรางวัลดีเด่นศิล ปากรได้สรรหาศิลปินฯ จากจำนวนทั้งสิ้น 35 คนเหลือเพียง 9 คนใน 9 สาขา มีดังนี้

1.นายชัยยุทธ โตสง่า หรือ ป๋อม บอยไทย สาขาดนตรี ผู้ก่อตั้งวงดนตรีบอยไทย

2.นายเสน่ห์ สังข์สุข สาขาวรรณศิลป์ ผู้แต่งนวนิยายเงาสีขาว

3.นายอาทิตย์ อัสสรัตน์ สาขาภาพยนตร์ ผู้กำกับหนังเรื่องวันเดอร์ฟลูทาว์น

4.น.ส.ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ สาขาสถาปัตยกรรม รางวัลสถาปนิกรุ่นใหม่ของสมาคมสถาปนิกสยาม

5.นายนิกร แซ่ตั้ง สาขาศิลปะการแสดง

6.นายนาวิน ลาวัลย์ชัยกุล สาขาทัศนศิลป์

7.นายวิฑูรย์ คุณาลังการ สาขามัณฑนศิลป์

8.นายประชา สุวีรานนท์ สาขาเรขศิลป์ และ

9.นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ สาขาออกแบบ

ผอ.สศร. กล่าวว่า ศิลปินที่ได้รับรางวัลศิลปาธรปี 2553 จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติทองคำประดับอัญมณี โล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล 100,000 บาท เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจให้ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆ อย่างต่อเนื่อง ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้มอบให้กับศิลปินร่วมสมัยเป็นที่ 7 อย่างไรก็ตามปีนี้ทางคณะกรรมการฯ ได้คัดสรรศิลปินร่วมสมัยที่ทำงานเพื่อชุมชนและสังคม นอกเหนือจากที่มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะร่วมสมัยเป็นที่ยอมรับในวงการ ดังกล่าว

“โครงการสรรหาศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร ถือเป็นภารกิจหนึ่งของสศร. มีศิลปินที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติไปแล้วทั้งสิ้น 39 คน และศิลปาธรกิตติคุณ 4 คน ซึ่งศิลปินทุกท่านยังคงสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง สร้างคุณประ โยชน์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย เป็นกำลังใจและเป็นตัวอย่างอันดีให้กับศิลปินรุ่นใหม่ๆ เดินรอยตาม อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของรางวัลศิลปินมีความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ ต่อสาธารณชนทั่วไป เป็นเครื่องแสดงออกถึงคุณภาพและการพัฒนาที่ต่อยอดของศิลปะร่วมสมัยไทย” นางปริศนา กล่าว

น.ส.ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ สาขาสถาปัตยกรรม  ผู้ได้รับรางวัลศิลปินดีเด่นศิลปาธร ปี 53 กล่าวว่า รู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้รับรางวัลนี้ และตลอดระยะเวลาการทำงานด้านสถาปนิกได้ให้ความสนใจกับการทำงานในพื้นที่ ชุมชนของผู้มีรายได้น้อยหรือคนจนเมือง ช่วยออกแบบวางผังชุมชนให้จนถึงขั้นตอนการก่อสร้าง จนได้รับรางวัลสถาปนิกรุ่นใหม่ที่มีผลงานเด่น ของสมาคมสถาปนิกสยาม เช่น ชุมชนสันติธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนใต้สะพานทั่วกรุงเทพฯ ชุมชนป้อมมหากาฬ ชุม ชนเก้าเส้ง ชุมชนบ้านบ่อว้า สร้างห้องสมุดชุมชนมีนบุรี โครงการสนามเด็กเล่น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: