“ในหลวง”โปรดเกล้าแต่งตั้ง รมต.ใหม่8ตำแหน่งแล้ว นายกฯนำเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณตนวันนี้ 17.30น


หลังจากมีข่าวมานานว่ารัฐบาลจะมีการปรับตำแหน่งคณะรัฐมนตรีใหม่บางส่วน ปัจจุบันได้มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้วตามข่าวด้านล่าง พร้อมกันนี้เราจึงขอนำประวัติของ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม คือ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ซึ่งมาแทน นายธีระ สลักเพชร  มาลงไว้ ณ ที่นี้ เพื่อเป็นข้อมูลและชวนสมาชิกเครือข่าย รวมถึงผู้อ่านช่วยกันพิจารณาต่อไป

ข่าวจากมติชน ออนไลน์ : 7 มิถุนายน 2553

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดเผย ระหว่างการเดินทางไปประชุมเวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรั่ม ที่ประเทศเวียดนามเมื่อวันที่ 6 มิถุนายนว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงลงพระปรมาภิไธย โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง รัฐมนตรีใหม่ 8 ตำแหน่งแล้ว

โปรดเกล้าฯ8รมต.-เฝ้าถวายสัตย์7มิ.ย.

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 และ 183 ของรัฐธรรมนูญ จึงทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี

โดยให้รัฐมนตรีพ้นจากความ เป็นรัฐมนตรีดังนี้


1. นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2. นายพฤติชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วย (รมช.) ว่าการกระทรวงการคลัง
3. ร.ต.(หญิง)ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการ (รมว.) กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร
4. นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
5. นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
6. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ
8. นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

และให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้

1. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์  เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2. นายมั่น พัธโนทัย   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
3. นายจุติ ไกรฤกษ์  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
5. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
6. นายวีระชัย วีระเมธีกุล  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. นายไชยยศ จิรเมธากร  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ
8. นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รัฐมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเข้า เฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ใน วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

แจง ปชป ดึง”ไอทีซี-อุตฯ”ดูแลเอง
ก่อนหน้านี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์” ว่า กล่าวว่า รัฐบาลจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเสียงข้างมากที่เข้มแข็งตามสมควร เพราะต้องหมดต้องอาศัยการทำงานของรัฐบาลที่มีความเป็นเอกภาพในระบบรัฐสภา และโดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่การมีเสียงข้างมากในสภาฯ นั้นเป็นเรื่องจำเป็น มิฉะนั้นจะบริหารไม่ได้ ไม่สามารถผลักดันกฎหมายต่าง ๆ ได้ เมื่อมีปัญหาการลงมติการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่มีความขัดแย้งกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล  ก็จำเป็นจะต้องดูว่าการรวบรวมเสียงข้างมากเพื่อทำงานต่อไปนั้นจะทำได้อย่างไร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อแผ่นดิน ที่แบ่งการทำงานเป็นกลุ่มๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการสนับสนุนรัฐบาล ซึ่งผลจากการปรับ ครม. ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงใน 2 กระทรวงสำคัญคือพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าไปดูแลในเรื่องของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)  ซึ่งมีความสำคัญทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ และเรื่องความมั่นคง กับกระทรวงอุตสาหกรรม

“ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจมี รัฐมนตรี 2 ท่านหรือ 2 กระทรวงที่มีปัญหาในเรื่องของคะแนนไว้วางใจ ซึ่งแม้ว่าจะผ่านมาได้ ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีตอบคำถามในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กรณีของการกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตซึ่งมีการยื่นถอดถอนด้วย จะมีเรื่องเดียวครับก็คือเรื่องของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ซึ่งเป็นโครงการซึ่งมีความต่อเนื่องมาตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อน”

ยกเก้าอี้กุนซือรมต.ปลอบตกเก้าอี้
นายเทพไท เสนพงศ์ โฆษกประจำหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่าขณะนี้การปรับ ครม.มีความชัดเจนและลงตัวแล้ว ทุกคนในพรรคยอมรับมติของกรรมการบริหารพรรค แม้ก่อนหน้านี้จะมีเสียงวิจารณ์บ้างก็เป็นธรรมดาที่การปรับอาจถูกใจหรือไม่ ถูกใจกองเชียร์ แต่ทุกคนยอมรับและยืนยันร่วมมือสนับสนุนรัฐบาล พรรคไม่มีความแตกแยกเกิดขึ้นแน่เพราะวัฒนธรรมขององค์กร 63 ปี มีความแข็งแกร่ง รัฐมนตรีที่ถูกปรับออก ก็มีคุณค่าโดยจะเป็นที่ปรึกษาให้รัฐมนตรีใหม่ได้ ส่วนที่โฆษกพรรควิจารณ์การปรับ ครม.ครั้งนี้ว่า พรรครัฐบาลใช้เงิน 8 หลักซื้อตัว ส.ส.พรรคเพื่อไทย(พท.)ว่า ขอยืนยันว่าไม่จริง เพราะไม่จำเป็น และขอให้ พท.เอาข้อมูลมาเปิดเผย เรื่องนี้พท.อาจต้องการปั่นราคาหรือเคยชินกับการใช้เงินดูด ส.ส.เข้าพรรคตนเอง

นายเทพไทกล่าวว่า ที่ นพ.ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ จาก พผ.ที่เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า การปรับ ครม.ครั้งนี้ เป็นนวัตกรรมอัปลักษณ์มีกลุ่มงูเห่านั้น ยืนยันว่า ไม่ใช่ เพราะนายกฯคำนึงถึงเสถียรภาพรัฐบาลมากที่สุด จึงขอให้ นพ.ภูมินทร์ ไปดูในพรรคตนเองที่มีหลายกลุ่มทั้งฝ่ายหนุนและตรงข้ามรัฐบาล ถ้าจะบอกว่างูเห่าขอถามว่า กลุ่มเดิมที่เคยร่วมรัฐบาลเป็นงูเห่าหรือไม่ ทั้งนี้ที่ พผ.บางส่วนมาหนุนรัฐบาลเพราะเห็นด้วยในแนวทางของรัฐบาลต่างหาก แต่ขอขอบคุณสปิริต ส.ส.พผ.ที่ออกจากรัฐบาลไปแล้วแต่ออกมาบอกว่า พร้อมจะหนุนร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 ในวาระ 2 และ 3 เพราะกลุ่มดังกล่าวมีส่วนร่วมผลักดัน

อาจดึงส.ส.เพิ่มแก้เสียงปริ่มน้ำ
ผู้สื่อข่าวถาม กรณีรัฐบาลมีเสียงสนับสนุน 240 เสียง เกินกึ่งหนึ่งเพียง 2 เสียง จะทำให้มีปัญหาการผ่านร่างกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯหรือไม่ นายเทพไทกล่าวว่า คณะกรรมการประงานงานหรือวิปรัฐบาลกำลังทำตัวเลขอยู่ ตอนนี้ยังไม่นิ่ง แต่เชื่อว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้จัดการรัฐบาลจะทำให้มีเสถียรภาพพอจะผ่านร่างกฎหมายสำคัญได้ เท่าที่ดูคร่าวๆเสียงทั้งหมดของรัฐบาลลดจากเดิม 2 เสียง รวมเป็น 273 เสียง แต่อาจยังมีนับซ้ำในส่วนของกลุ่มต่างๆ ใน พผ. และยังไม่ลบเสียงรัฐมนตรีที่เป็น ส.ส.ซึ่งโหวตไม่ได้ ซึ่งในอนาคตอาจดึงเพิ่ม แต่คิดว่าตอนนี้พอที่รัฐบาลจะเดินไปได้

ประวัตินายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ

จากวิกิพีเดีย

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่า การกระทรวงวัฒนธรรม และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ หลายสมัย เกิดวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2500 ที่ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็นบุตรของ นายชม และนางหนูเรียง อินทรสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสอบได้ เนติบัณฑิตไทย

ก่อนเข้าสู่วงการเมือง นายนิพิฏฐ์ ประกอบอาชีพเป็นทนายความ ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2535 และได้รับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง มาโดยตลอดทุกสมัยที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง เคยเป็นประธานกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันเป็นทีมกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์ และดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค

ในการเลือก ตั้ง 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ลงสมัครรับเลือกตั้งได้รับคะแนนเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดพัทลุง และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 พรรคประชาธิปัตย์มีการจัดตั้ง ครม.เงา นายนิพิฏฐ์ได้รับเลือกจากที่ประชุมพรรค ให้ทำหน้าที่ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเงา

Advertisements

One response

  1. […] This post was mentioned on Twitter by JEDIYUTH, movieaudiencenetwork. movieaudiencenetwork said: นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคนใหม่แทน ธีระ สลักเพชร – http://bit.ly/9NvMu3 […]

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: