จับตา “ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม” หน่วยงานใหม่ที่อาจเกิดขึ้น


ข่าวจากไทยรัฐด้านล่าง  “ธีระ’รับลูกมาร์ค จับตาซื้อขายตำแหน่ง ขรก.ระดับบิ๊ก” อาจเป็นข่าวการเมืองที่ดูจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับวงการภาพยนตร์แต่อย่างใด แต่หากดูในย่อหน้าสุดท้ายจะพบเรื่องการผลักดันให้เกิด 4 หน่วยงานใหม่ในกระทรวงวัฒนธรรม หนึ่งในนั้นคือ “ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม”

อะไรคือการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ? เพราะคนแต่ละกลุ่มแม้แต่ในประเทศไทยด้วยกันก็อาจมีวัฒนธรรมแต่ละภาค มุมมองในเรื่องต่างๆ ที่เหมาะควรต่างกัน แต่กระทรวงวัฒนธรรมก็เริ่มมีคนมาตัดสินความดีงามในการกระทำให้เราอีกแล้ว

ยิ่งเมื่อ นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจะผลักดัน และผ่านการเห็นชอบแล้ว เรายังไม่ทราบรายละเอียดเบื้องลึก แต่ต้องจับตาดูว่า “ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม” ที่เกิดขึ้นจะมีบทบาทอย่างไรกับการเซ็นเซอร์ทางภาพยนตร์

‘ธีระ’รับลูกมาร์ค จับตาซื้อขายตำแหน่ง ขรก.ระดับบิ๊ก

http://www.thairath.co.th/content/edu/71529

นายกฯส่งหนังสือเวียนถึงรัฐมนตรีทุกกระทรวง สั่งจับตาซื้อขายตำแหน่ง ขรก.ระดับบิ๊ก ด้าน “ธีระ” รับลูกเต็มสูบ ยาหอม วธ.ดันตั้ง 4 สำนักเพิ่ม…

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เรื่อง ปัญหาการซื้อขายตำแหน่งและแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม โดยในหนังสือดังกล่าวระบุว่า ด้วยในคราวประชุมเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2553 นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ปัญหาการซื้อขายตำแหน่งและแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรมในหน่วยงานต่างๆ ในขณะนี้นั้น เป็นปัญหาสำคัญที่บ่อนทำลายระบบและขวัญกำลังใจของข้าราชการ และจะส่งผลกระทบถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล จึงขอให้รัฐมนตรีทุกท่านให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว

ดังนั้น เมื่อมีกรณีร้องเรียนกล่าวหาและมีการกล่าวอ้างพยานหลักฐาน หรือมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพียงพอ นายกรัฐมนตรีจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อนำไปสู่การพิจารณาลงโทษผู้กระทำผิดทุกราย ยกเว้นกรณีที่องค์กรหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ได้ตั้งคณะกรรมการหรือได้ ดำเนินการสอบสวนอยู่แล้ว ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายธีระ กล่าวว่า ตนได้รับทราบนโยบายของนายกรัฐมนตรีแล้ว และได้ดูแลข้าราชการของ วธ.เป็นอย่างดี และอาจจะดีเกินไปด้วยซ้ำ เนื่องจากตนเป็นผู้ผลักดันยกตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดจากระดับ 8 เป็นระดับ 9 พร้อมทั้งมีการมอบรถตู้ใหม่ เพื่อใช้ในราชการด้วย และจัดตั้งวัฒนธรรมอำเภอขึ้นมาอีกหลายแห่ง นอกจากนี้ ตนเห็นด้วย ที่จะให้ วธ. เพิ่มงบประมาณและจัดจ้างพนักงานช่วยเหลือหน่วยงานที่มีข้าราชการประจำอยู่ น้อย ส่วนข้าราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็มีขวัญกำลังใจอย่างเต็มที่ หากสามารถที่จะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งภายในให้เหมาะสมโดยไม่ขัดต่อมติ ครม. ก็สั่งการให้ดำเนินการได้ทันที ซึ่งในเรื่องนี้ตนได้มีการปรึกษาหารือกับ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัด วธ.อย่างต่อเนื่อง

“แม้ว่าขณะนี้ จะอยู่ช่วงชะลอการตั้งหน่วยงานหรือขยายหน่วยงานราชการเพิ่มเป็นเวลา 1 ปี แต่ผมได้ผลักดันให้หน่วยงานใน วธ.มีฐานะเป็นสำนักอีก 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กองตรวจและประเมินผล และ ก.พ.ร.กระทรวงวัฒนธรรม โดยผมได้นำเรื่องดังกล่าวหารือกับนายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านได้เห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ในส่วนของกองตรวจและประเมินผล และ ก.พ.ร.กระทรวงนั้น สามารถยกเป็นสำนักได้ทันที แต่ในส่วนสำนักพิจารณาภาพยนตร์ฯและศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม จะต้องผ่านความเห็นชอบจากครม. คาดว่า ภายในสัปดาห์หน้าตนจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวสู่ ครม.” รมว.วัฒนธรรม กล่าว.

‘ธีระ’รับลูกมาร์ค จับตาซื้อขายตำแหน่ง ขรก.ระดับบิ๊ก
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: