จับตา พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์


จากข่าวด้านล่าง “ครม.ไฟเขียว พ.ร.บ.สื่อปลอดภัยฯหนุนสื่อดี” ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งจะใช้งบ 20 ล้านบาท ผลักดันหนุดให้เกิด พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ อ่านเผินๆ ก็เป็นเรื่องที่ดี

แต่ปัญหาที่เรามักพบคือนิยามของคำว่าสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ ของภาครัฐนั้นมักมีความตายตัวไม่เปลี่ยนแปลง ยิ่งเมื่อตอนท้ายได้มีการพยายามเทียบกับ สสส. ซึ่งปัจจุบันกำลังพยายามรณรงค์ให้หนังที่มีฉากสูบบุหรี่มีเรตสูงๆ ให้ได้นั้น ก็ยิ่งน่าคิดว่านอกจากจะสร้างสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์แล้ว การเกิด พ.ร.บ.นี้ กับการคิดจะสร้างศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจะเป็นตัวที่รุกล้ำสื่ออีกประเภทที่ถูกมองว่าไม่ปลอดภัยมากขึ้นๆ เรื่อยๆ โดยไม่ได้มองมาตรฐานจากคนดูทั่วไปแต่อย่างใด

เราภาวนาขออย่าให้เป็นเช่นนั้น


ครม.ไฟเขียว พ.ร.บ.สื่อปลอดภัยฯหนุนสื่อดี

http://www.thairath.co.th/content/edu/72474

หากผ่านความเห็นชอบจะเสนอตั้งสนง.กองทุนพัฒนาสื่อฯ ให้นายกฯเป็นประธาน โดยใช้งบพัฒนาสื่อปลอดภัยที่รัฐบาลให้ 20 ล้านเป็นตัวขับเคลื่อน โดยให้ทำหน้าที่เหมือนสสส. …

นายธีระ สลักเพชร รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าววันนี้ (23 มี.ค.) ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามที่วธ. เสนอ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาศักยภาพในการผลิตและพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้ กระจายไปทุกระดับ รวมทั้งเป็นการสร้างกลไกในการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ โดยมีคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทำหน้าที่กำหนดการบริหาร ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ

รม ว.วัฒนธรรม กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังจะทำหน้าที่ในการจัดหาทุนจากแหล่งต่างๆ อีกด้วย โดยจะมีการนำเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวต่อกฤษฎีกา เพื่อพิจารณาก่อนที่จะประกาศใช้ สำหรับร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้มีการกำหนดให้มีการจัดตั้งสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขึ้น โดยตนจะทำหนังสือถึงคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน เพื่อขอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ

นายธีระ กล่าวอีกว่า หากพ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบ ก็จะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อครม.อีกครั้ง เพื่อขอให้มีการจัดตั้งสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้ระเบียบสำนักนายกฯ โดยจะมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รมว.วัฒนธรรม เป็นรองประธาน มีทำการที่กระทรวงวัฒนธรรมไปก่อน จนกว่าพ.ร.บ.ดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ใช้เงินทุนประเดิมประจำปีจากงบประมาณพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่รัฐบาลได้เห็บชอบจำนวน 20 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว

“ส่วน ตัวคิดว่าการทำงานจัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นั้น จะทำหน้าที่เหมือนกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยจะเป็นกองทุนที่ให้การสนับสนุนการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยพ .ร.บ.ฉบับดังกล่าวประกาศใช้แล้ว ก็จะมีการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กว่า 500 ล้านบาท งบประมาณจากการจดลิขสิทธิ์ เงินค่าธรรมเนียมจากการสร้างภาพยนตร์ เพื่อใช้ในการหมุนเวียนกองทุนดังกล่าว สำหรับผู้จัดการกองทุนนั้น จะต้องมีการคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และจะต้องมีการคัดเลือกที่โปร่งใสและเป็นธรรม” รมว.วัฒนธรรม กล่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: