เวทีสาธารณะ เรื่อง เรตติ้งภาพยนตร์: เครื่องมือป้องกันเยาวชนติดบุหรี่


เวทีสาธารณะ เรื่อง เรตติ้งภาพยนตร์: เครื่องมือป้องกันเยาวชนติดบุหรี่ ซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓  เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ผ่านการสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่ผ่านมา สสส.ได้มีจัดงานมาครั้งหนึ่งแล้วใน “สูบบุหรี่ใน “อวตาร” เพื่อใคร” ตามที่เราเคยนำข่าวมาลงใน อัดหนัง”อวตาร” สร้างค่านิยมอมควัน และแสดงความไม่เห็นด้วยกับความคิดที่ว่า ควรมีการแสดงข้อความคำเตือนลงในภาพยนตร์ที่มีฉากที่ไม่เหมาะสม มีอบายมุข สิ่งเสพติด

ข้อความที่เราชวนตั้งคำถามกับข่าวประชาสัมพันธ์งานครั้งนี้ อยู่ที่ประโยคด้านล่างนี้

องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์ว่า Tobacco Free Film  Tobacco  Free Fashion  Action! โดยองค์การอนามัยโลก ได้นำเสนอถึงแนวคิดดังกล่าวว่า การปรากฎตัวของบุหรี่ในภาพยนตร์นั้นควรปรากฎในภาพยนตร์ในกลุ่มระดับความเหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่ หรือ Adult Rate กล่าวคือในกลุ่มเรตติ้ง R ขึ้นไป ในขณะที่กลุ่มเด็กและเยาวชน หรือ Youth Rate กล่าวคือ ในกลุ่ม PG PG13+ นั้น ไม่ควรปรากฎภาพหรือมีการนำเสนอการใช้บุหรี่ในภาพยนตร์

นั่นหมายความว่าเมื่อเทียบกับเรตภาพยนตร์ของไทย หนังที่มีฉากสูบบุหรี่จะได้รับเรตติ้ง น 18+ ซึ่งห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีดู

ตอนนี้อาจไม่ได้มีผลอะไรมากมายในยุคที่การจัดเรตยังไม่มีการตรวจบัตรประชาชนก่อนเข้าชมภาพยนตร์ แต่หากเรต น 18+ ได้รับการบังคับให้มีการตรวจอายุ นั่นหมายความว่าหนังชีวิต หรือหนังตลก ที่อาจไม่มีคำหยาบ หรือความรุนแรงใดๆ ก็อาจจะได้เรต น 18+ กรณีที่มีการสูบบุหรี่หนึ่งฉาก

นี่อาจบอกเราว่านอกเหนือจากการมีเรตติ้งภาพยนตร์ที่ยังมีเรตห้ามฉาย หรือการเซ็นเซอร์อยู่แล้ว หากคนดูหนังไม่ส่งเสียงคัดค้านเสียบ้าง เราก็จะถูกบีบต่อไปเรื่อยๆ ตอนนี้เป็น บุหรี่ ต่อไปก็เป็นเหล้า ต่อไปอาจเป็นขนมขบเคี้ยว ที่เป็นอันตรายจนแม้แต่จะเห็นภาพก็ไม่ควรเห็น

และอันที่จริงตอนนี้ในโทรทัศน์ เราก็ได้เห็นการบัง เบลอ ปิดภาพ เหล้า บุหรี่ พร้อมขึ้นคำเตือน กันอยู่แล้ว

จนน่าตั้งคำถามว่า เราจะยังรณรงค์การเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ ด้วยการไม่ให้เห็นจากสื่อต่างๆ ทุกแขนง(แม้แต่โฆษณารณรงค์เลิกบุหรี่ แม้แต่ภาพยนตร์ที่คนไปเสียเงินดู) ทั้งที่ในชีวิตมันเป็นไปไม่ได้ที่เยาวชนจะไม่เคยพบเห็นสิ่งเหล่านี้ หากไม่เจอจากครอบครัว หรือโรงเรียน แต่ในที่สาธารณชน พวกเขาก็ต้องเจอสิ่งของเหล่านี้จากร้านสะดวกซื้อ ป้ายรถเมล์ ร้านอาหาร และอีกสารพัดที่  มันเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกหรือเปล่า ? หรือทุ่มงบประมาณในการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีอื่นๆ แทน

โปรดอ่านข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ด้านล่าง หากคุณคิดต่างจากมุมมองดังกล่าว ขอเชิญไปแสดงความเห็นต่างได้ในวันเวลา และสถานที่ด้านล่าง เพื่อไม่ให้งานเวทีสาธารณะมีมุมมองเพียงด้านเดียว

เครือข่ายคนดูหนัง

—————

เวทีสาธารณะ เรื่อง เรตติ้งภาพยนตร์: เครื่องมือป้องกันเยาวชนติดบุหรี่
วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓  เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องดวงกมล โรงแรมสยามซิตี้
จัดโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ในปัจจุบันแม้ว่าภาพยนตร์จะไม่ใช่ตัวการสำคัญหลักในการกระตุ้นให้เกิดการริเริ่มสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนก็ตาม แต่จากการศึกษาที่ผ่านมาก็ไม่อาจปฏิเสธอิทธิพลของภาพยนตร์ที่มีผลในการชักจูงให้เกิดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนได้  จากผลการศึกษาวิจัยขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในสหรัฐปี ๑๙๙๙-๒๐๐๖ (๘ ปี) พบว่า ผู้ชมวัยรุ่นอายุ ๑๒ – ๑๗ ปี มีร้อยละ ๒๐ ของ ๔๕ ล้านคน คิดเป็นจำนวน ๘.๘ ล้านคน เฉลี่ยจะมีเด็กวัยรุ่นชมภาพยนตร์ปีละ ๑.๑ ล้านคน

หากมีภาพบุหรี่ปรากฏในหนัง เท่ากับว่า จะมีวัยรุ่นในกลุ่มนี้เห็นบุหรี่ปีละ ๑.๑ ล้านคน จากผลการศึกษา เรื่อง  Character Smoking in Top Box Office Movies โดย American Legacy Foundation และ Smoke-free Movies : from Evidence to Action โดย WHO พบว่าในปี ๑๙๙๙ – ๒๐๐๖ มีการปรากฏตัวบุหรี่ในหนังทั้งเรตกลุ่มเยาวชน (Youth Rated) และ กลุ่มผู้ใหญ่ (Adult Rated) รวมกัน ๘,๔๐๐ ครั้ง โดยจำแนกเป็นเรต G ร้อยละ ๓ เรต PG 13 ร้อยละ ๒๙ และ เรต R ร้อยละ ๖๘

ในขณะที่มีตัวเลขของการศึกษา ในระหว่างปี ๑๙๙๖ -๒๐๐๕ ถึงแม้ว่า ตัวเลขการปรากฏตัวของภาพบุหรี่ในหนังจะมีค่าเฉลี่ยลดลง แต่เมื่อย้อนกลับไปดูตัวเลขในกลุ่มเรตหนังสำหรับเยาวชนพบว่ามีตัวเลขสูงขึ้นถึงร้อยละ ๑๒ คือจาก ๒๓๘ เรื่องเป็น ๒๖๗ เรื่อง

และจากการศึกษาของศูนย์กลางการควบคุมและป้องกันโรคในสหรัฐ พบว่า “ในช่วงที่มีการปรากฏภาพบุหรี่ในหนังมีผลต่อการเพิ่มจำนวนผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่

ทั้งหมดเป็นเครื่องพิสูจน์และยืนยันว่า การปรากฏตัวของบุหรี่ในหนังจะเป็นช่องทางของการโฆษณาประชาสัมพันธ์บุหรี่ต่อผู้ชมเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน โดยพบว่าการปรากฏตัวของบุหรี่ในภาพยนตร์นั้น ส่งผลต่อเยาวชน

โดยเฉพาะช่วงวัยเด็ก ๖-๑๒เป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็น ยังมีลักษณะการเลียนแบบสูง เนื่องจากระบบคิดยังอยู่ในช่วงการพัฒนาความเป็นเหตุเป็นผล การแยกแยะข้อมูลที่ได้รับว่ามีความหมายเช่นไร มีแนวโน้มสูงที่จะทดลองด้วยการเลียนแบบพฤติกรรมโดยไม่เข้าใจความหมายของพฤติกรรมนั้นๆ ในขณะที่วัยรุ่น ๑๓-๑๘ ปี เป็นวัยที่มีการแสวงหาต้นแบบในอุดมคติ นักร้อง นักดนตรี ดารา เป็น Idol ของเด็กวัยรุ่น  โดยเฉพาะการนำเสนอที่สร้างภาพลักษณ์ สร้างความรู้สึกร่วม จะมีอิทธิพลมากต่อความคิดและพฤติกรรมของวัยรุ่น นอกจากนี้เด็กจะมีความต้องการเป็นแบบผู้ใหญ่ อยากแสดงพฤติกรรมเลียนแบบผู้ใหญ่เพื่อแสดงว่าตนเองโตแล้ว

นอกจากนั้น ยังมีข้อยืนยันจากผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ของอังกฤษ ได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นกับฉากสูบบุหรี่ในภาพยนตร์ โดยได้ทำการสำรวจเด็กอเมริกันจำนวน ๕,๐๐๐ คน ที่มีอายุระหว่าง ๙-๑๕ ปี ได้ผลการศึกษาที่สำคัญ ๒ ประการ

ประการที่ ๑    เด็กวัยรุ่นที่ชื่นชอบดาราที่สูบบุหรี่ในการแสดงภาพยนตร์มีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติที่ดีต่อการสูบบุหรี่สูงกว่าเด็กทั่วไปถึง ๑๖ เท่า
ประการที่ ๒     หลังจากจัดให้มีการควบคุมปัจจัยอื่นๆ เช่น การที่มีพ่อ แม่ สูบบุหรี่แล้ว ผลการวิจัยยังชี้ชัดว่าเด็กวัยรุ่นที่เคยดูภาพยนตร์ที่มีฉากสูบบุหรี่ให้เห็นบ่อยครั้งมีแนวโน้มที่จะลองสูบบุหรี่สูงกว่าเด็กทั่วไปถึง ๓ เท่า

ในขณะเดียวกัน ข้อสรุปทางวิชาการทั้งจากประเทศ สหรัฐ อังกฤษ แคนาคา ออสเตรเลีย ฮ่องกง เยอรมัน ที่ได้ศึกษาในเชิงพฤติกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มผู้ชมกับความสัมพันธ์ด้านบุหรี่ในภาพยนตร์ พบว่า   “บุหรี่ในภาพยนตร์มีผลโดยตรงต่อการเริ่มต้นสูบบุหรี่ในกลุ่มเด็ก เยาวชน ทัศนคติที่ดีต่อภาพของบุหรี่ในฐานะของบรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรมการใช้ชีวิตปกติทั่วไป โดยเฉพาะผู้สูบบุหรี่เป็นดารานำมีผลอย่างมากทัศนคติเชิงบวกในการสูบบุหรี่”

จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า การปรากฏตัวของบุหรี่ในหนังนั้นส่งผลต่อการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมต่อเด็ก เยาวชน ทั้งกลุ่มเด็กโตที่ยังมีพัฒนาการด้านวิจารณญาณน้อยกว่าผู้ใหญ่ ยังไม่สามารถแยกแยะบทบาทสมมุติในการสูบบุหรี่ของตัวละครได้ดีเท่ากับผู้ใหญ่ ในขณะเดียวกัน ในช่วงวัยรุ่น ความต้องการเลียนแบบต้นแบบเป็นประเด็นสำคัญ อีกทั้ง การต้องการแสดงตัวตนเป็นผู้ใหญ่ ทำให้การเห็นภาพบุหรี่ในหนังอาจส่งต่อค่านิยมต่อเรื่องบุหรี่เป็นเรื่องดี และหากผู้นำเสนอภาพบุหรี่เป็นตัวเอกของเรื่อง ย่อมส่งผลต่อทัศนคติที่ดีต่อภาพลักษณ์ของบุหรี่

ดังนั้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2545 องค์การอนามัยโลกร่วมกับแพทยสมาคมอเมริกัน  สมาคมวิชาชีพแพทย์ด้านต่างๆ  และโครงการ Tobacco Free Films โดย ศ.สแตนตัน แกลนซ์ แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาได้เรียกร้องให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ยุติการส่งเสริมให้มีภาพการสูบบุหรี่ของตัวแสดงรวมถึงภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายยี่ห้อบุหรี่ในภาพยนตร์ และวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ปี 2546 องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์ว่า Tobacco Free Film  Tobacco  Free Fashion  Action! โดยองค์การอนามัยโลก ได้นำเสนอถึงแนวคิดดังกล่าวว่า การปรากฎตัวของบุหรี่ในภาพยนตร์นั้นควรปรากฎในภาพยนตร์ในกลุ่มระดับความเหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่ หรือ Adult Rate กล่าวคือในกลุ่มเรตติ้ง R ขึ้นไป ในขณะที่กลุ่มเด็กและเยาวชน หรือ Youth Rate กล่าวคือ ในกลุ่ม PG PG13+ นั้น ไม่ควรปรากฎภาพหรือมีการนำเสนอการใช้บุหรี่ในภาพยนตร์

สำหรับประเทศไทย หลังจากมีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ที่ผ่านมา โดยในมาตรา ๒๖ ได้มีการกำหนดให้มีการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โดยให้คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดีทัศน์กำหนดด้วยว่าภาพยนตร์ดังกล่าวจัดอยู่ในภาพยนตร์ประเภทใด ๗ ประเภท ดังนี้  (๑) ภาพยนตร์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และควรส่งเสริมให้มีการดู (๒) ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป (๓) ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่สิบสามปีขึ้นไป (๔) ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไป (๕) ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไป (๖) ภาพยนตร์ที่ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีดู และ (๗) ภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดว่าภาพยนตร์ลักษณะใดควรจัดอยู่ในภาพยนตร์ประเภทใดให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

โดยได้นำประเด็นบุหรี่ เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาจัดเรตด้วยเช่นเดียวกัน  ดังนั้นเพื่อให้สังคมเกิดความเข้าใจ และสนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เห็นความสำคัญของการจัดเรตภาพยนตร์ และมีส่วนส่งเสริมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้การจัดเรตภาพยนตร์สามารถป้องกันเยาวชนจากการติดบุหรี่ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงจัดให้มีเวทีสาธารณะเรื่อง เรตติ้งภาพยนตร์: เครื่องมือป้องกันเยาวชนติดบุหรี่ ขึ้น

กำหนดการจัดเวทีสาธารณะ
เรื่อง เรตติ้งภาพยนตร์ :เครื่องมือป้องกันเยาวชนติดบุหรี่
วันศุกร์ที่  ๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องดวงกมล   ชั้น ๒   โรงแรมสยามซิตี้
จัดโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  ม.มหิดล ร่วมกับ  สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
สนับสนุนโดย  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐น.                              ลงทะเบียน
๑๓.๓๐ -๑๔.๑๕ น.                             การนำเสนอข้อมูล
การจัดเรตติ้งภาพยนตร์ ตามพรบ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์พ.ศ.๒๕๕๑
โดย  คุณสมชาย เสียงหลาย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

พลังของภาพยนตร์ที่บริษัทบุหรี่ไม่เคยมองข้าม
โดย   ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ทำไมภาพยนตร์จึงกลายเป็น หนังหน้าไฟ(แช็ค)
โดย   นพ.ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
๑๔.๑๕ – ๑๕.๓๐ น.                           เปิดเวทีสาธารณะ โดยผู้มีบทบาทสำคัญในวงการภาพยนตร์
คุณสุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ  รองกรรมการผู้จัดการบริษัทเอส เอฟซินีมา จำกัด
คุณพิทยากร  ลีลาภัทร  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  บริษัทแคททาลิสต์ฯ (ประเทศไทย)
คุณชัยวัฒน์  ทวีวงษ์แสงทอง สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งประเทศไทย
มรว.เฉลิมชาตรี ยุคล  ผู้บริหารบริษัทพร้อมมิตรภาพยนตร์
คุณอัญญาอร พาณิชพึ่งรัถ ประธานเครือข่ายพ่อแม่เฝ้าระวังสื่อ
อ.อิทธิพล  ปรีติประสงค์  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.                            เปิดเวทีสาธารณะจากที่ประชุม
๑๖.๓๐ น.                                             จบการประชุม

ผู้ดำเนินรายการโดย  พญ.พรรณพิมล  หล่อตระกูล และ(คุณเอิร์ท ) ศัลย์ อิทธิสุขนันท์
*หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ในระหว่างการประสานงาน*

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: