อัดหนัง”อวตาร” สร้างค่านิยมอมควัน


(จากข่าวที่นำมาลงในหัวข้อข่าว “อัดหนัง”อวตาร” สร้างค่านิยมอมควัน” ซึ่งเป็นการจัดงานแถลงเรื่อง “สูบบุหรี่ใน “อวตาร” เพื่อใคร” โดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ(ศจย. )สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริสุขภาพ(สสส.) ทางเครือข่ายคนดูหนังเห็นด้วยอยู่ประการเดียวคือ Avatar เป็นหนังที่ไม่น่าจะได้รับเรต ท หรือ ทั่วไป แต่ควรจะเป็น น 13+ จากเนื้อหาโดยรวมของเรื่อง

แต่…การมีข้อเสนอปิดท้ายในข่าวนี้ว่า 3.ควรมีการแสดงข้อความคำเตือนลงในภาพยนตร์ที่มีฉากที่ไม่เหมาะสม มีอบายมุข สิ่งเสพติด เพราะการที่หนังมีการจัดเรตอยู่แล้ว จำเป็นแค่ไหนกับการขึ้นคำเตือนที่ทุกวันนี้เราเอือมระอาเต็มทนผ่านทางรายการโทรทัศน์ และแผ่นหนังถูกลิขสิทธิ์ ?

เชิญอ่านเนื้อข่าวและแสดงความคิดเห็นกันตามสะดวก

ที่โรงแรมสยามซิตี้ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ(ศจย. )สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริสุขภาพ(สสส.) จัดงานแถลง “สูบบุหรี่ใน “อวตาร” เพื่อใคร” โดยนพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย กล่าวว่า กระแสการนำเสนอฉากสูบบุหรี่ในภาพยนตร์ทั้งไทยและเทศมีมาอย่างต่อเนื่องและมี แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่มีกระแสคัดค้านอย่างหนักว่าไม่เหมาะสมก็ตาม ล่าสุดภาพยนตร์เรื่องอวตาร มีการสอดแทรกฉากการสูบบุหรี่ให้เห็นอย่างโจ่งแจ้ง โดยให้ตัวละครที่มีบทบาทสำคัญเป็นผู้หญิง หน้าตาสวยงาม มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เป็นคนเก่ง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน แต่สูบบุหรี่จัด ดื่มเหล้าเก่ง ซึ่งเป็นเรื่องน่ากังวลอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นทั้งชายและหญิงที่อาจจเลียนแบบบุคลิกของตัวละครนี้ ส่งผลให้มีวัยรุ่นหันมาเป็นนักสูบบุหรี่หน้าใหม่จำนวนมากได้

“อันตรายมากหากวัยรุ่นไทยมีความเข้าใจผิดๆ ว่า ถ้าอยากเป็นผู้หญิงเก่ง สวย จะต้องสูบบุหรี่เหมือนอย่างตัวละครในอวตาร โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงไทยที่ผลสำรวจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุด ระบุว่า กลุ่มผู้หญิงมีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้นจาก 1.6% เพิ่มเป็น 1.7%ในปี 2552 ขณะที่ภาพรวมการสูบบุหรี่ทั้งเพศชายและหญิง มีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงจาก 19.5% เหลือ 18.1% ในปี 2552 ดังนั้นประเทศไทยควรมีมาตรการควบคุมการเสนอฉากสูบบุหรี่ในภาพยนตร์ได้แล้ว” นพ.หทัย กล่าว

นพ.หทัย กล่าวต่อว่า มีการวิจัยอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับอิทธิพลของการนำเสนอฉากสูบบุหรี่ใน ภาพยนตร์ ส่งผลกระทบทางลบกระตุ้นให้วัยรุ่นทดลองสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น โดยมีงานศึกษาวิจัยของประเทศเยอรมันนี พบว่าวัยรุ่นที่ได้ชมภาพยนตร์ที่มีฉากสูบบุหรี่มีอัตราการทดลองสูบเพิ่มเป็น 2 เท่าของวัยรุ่นที่ไม่เคยเห็นการสูบบุหรี่ในภาพยนตร์มาก่อน ขณะที่งานวิจัยในสหรัฐอเมริกา พบว่า  52% ของนักสูบหน้าใหม่มีอายุระหว่าง 12 – 17 ปี หรือประมาณ 390,000 คนต่อปี เริ่มสูบบุหรี่หลังเห็นฉากสูบบุหรี่ในภาพยนตร์ ขณะที่มีการคาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมบุหรี่มีรายได้จากภาพยนตร์ฉายฉากดาราสูบบุหรี่มากถึงปีละ 894 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ(ศจย.) กล่าวว่า ประเทศไทยมีพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 และมีการออกกฎกระทรวงขึ้นมาบังคับใช้แล้ว โดยจัดเรตติ้งให้ภาพยนตร์อวตาร เป็นประเภททั่วไป ซึ่งควรจะเป็น  น.13+  คือ เหมาะสำหรับเยาวชนอายุ 13 ปีขึ้นไปเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา กล่าวคือประเภททั่วไป ต้องไม่มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงความรุนแรง ทารุณ ลามกอนาจาร และภาพการใช้สารเสพติดให้โทษ

“ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ เยาวชนอายุต่ำกว่า 13 ปีขึ้นไป ยังสามารถดูภาพยนตร์ที่มีฉากการสูบบุหรี่ได้ตามปกติ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม ซึ่งบุหรี่จัดเป็นยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาทกลุ่มเดียวกับ แอมเฟตามีน กระท่อม โคคาอีน(โคเคน) ตามคำนิยามขององค์การอนามัยโลก(WHO) ได้กำหนดให้บุหรี่เป็นสารเสพติดเพราะคนที่สูบบุหรี่จะต้องเพิ่มปริมาณหรือ จำนวนการเสพมากขึ้นเหมือนกับสารเสพติดชนิดอื่นๆ”    ดร.ศิริวรรณ กล่าว

ดร.ศิริวรรณ กล่าวอีกว่า ดังนั้นเพื่อให้เยาวชนปลอดภัยจากอันตรายจากการนำเสนอภาพที่ไม่เหมาะสมในภาพยนตร์ จึงมีข้อเสนอดังนี้ 1.ผู้ปกครองให้คำแนะนำบุตรหลานในการรับชมสื่อต่างๆ 2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลการจัดอันดับเรตติ้งต้องควบคุมสื่อต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 3.ควรมีการแสดงข้อความคำเตือนลงในภาพยนตร์ที่มีฉากที่ไม่เหมาะสม มีอบายมุข สิ่งเสพติด และ4.เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชนให้รู้เท่าทันสื่อ

ที่มา – หนังสือพิมพ์ แนวหน้า วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553

Advertisements

2 responses

  1. […] This post was mentioned on Twitter by witcha, movieaudiencenetwork. movieaudiencenetwork said: สสส. อัดหนัง”อวตาร” สร้างค่านิยมอมควัน – http://bit.ly/bazRj6 […]

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: