วธ. วาง500ล้านตั้งกองทุนอุ้มสื่อดี


วธ.เตรียมส่งร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ เข้าครม.ตั้งงบประเดิมเบื้องต้น 500 ล้านบาท หวังเป็นช่องทางส่งเสริมสนับสนุนสื่อดีให้มีมากขึ้น

นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ปัจจุบันสื่อต่างๆ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนมากขึ้น แต่มีสื่อที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนในสัดส่วนที่น้อยมากซึ่งอาจมีข้อ จำกัดหลายประการ โดยเฉพาะด้านเงินทุน  ทำให้การผลิตและการพัฒนาสื่อที่มีคุณภาพ และส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวมีสัดส่วนที่น้อยมาก

จึงสมควรให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินการ และจำเป็นต้องตราเป็นพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่ง ชาติ ซึ่งโครงสร้างของกองทุนจะคล้ายกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) คือมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แห่งชาติ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ ภายใต้รูปแบบของรัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เตรียมงบประมาณจัดตั้งกองทุนไว้จำนวน 500 ล้านบาท ซึ่งจะได้มาจาก 9 ช่องทางคือ

1.ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
2.เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3.เงินรายได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดสรรให้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5 ของรายได้ที่ กสทช.จัดเก็บได้ในแต่ละปี
4.เงินค่าปรับที่ได้รับจากการลงโทษผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดงตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์จำนวนกึ่งหนึ่งตกเป็นของกอง ทุนตามมาตรา 12
5.เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
6.ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดำเนินการ
7.เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้
8.เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมาย และ
9.ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของกองทุน โดยรายได้ของกองทุนไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน

สำหรับร่างพ.ร.บ.จัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติจะต้อง นำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติในช่วงปลาย เดือนธันวาคมนี้ จากนั้นจึงจะนำเข้าคณะรัฐมนตรี ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใด

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,490  24-26 ธันวาคม  พ.ศ. 2552

Advertisements

One response

  1. ชอบดูหนังเหมือนกันครับ โดยเฉพาะหนังต่างประเทศ จะกลับมาเยี่ยมอีก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: