วัฒนธรรมคลอดเกณฑ์ส่งเสริมอุตสาหกรรมหนัง ยันทำเพื่อส่วนรวมไม่เอื้อพวกพ้อง


นายธีระ สลักเพชร

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 17:43:16 น.
มติชนออนไลน์

“ธีระ สลักเพชร” เปิดเกณฑ์ส่งเสริมอุตสาหกรรมหนัง ต้องส่งเสริมประวัติศาสตร์-คุณธรรมจริยธรรม ลดภาวะโลกร้อน และเป็นศิลปะเชิงสร้างสรรค์

นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ที่ประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ได้เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่องมาตรการในการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ…. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ รวมทั้งกิจกรรมที่จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก วธ. โดยที่ประชุมฯ ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสนับสนุนภาพยนตร์และวีดิทัศน์ว่า กิจกรรมที่จะได้รับการสนับสนุนต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1. ส่งเสริมประวัติศาสตร์ การเรียนรู้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 3. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การลดภาวะโลกร้อน และ 4. ส่งเสริมศิลปะเชิงสร้างสรรค์

นายธีระ กล่าวว่า ส่วนโครงการหรือกิจกรรม มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1. เป็นการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายการผลิตผลงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 2. พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้มีศักยภาพ 3. ส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์และวีดิทัศน์ตามขั้นตอนต่างๆ 4. การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์และวีดิทัศน์  5. การเผยแพร่โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และ 6. การยกย่องบุคคลที่มีส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ อย่างไรก็ตาม การคัดเลือกโครงการ กิจกรรมและภาพยนตร์ ที่จะได้รับการสนับสนุนนั้น จะมีคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ในเบื้องต้นจะมีงบประมาณในการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 200 ล้านบาท

“ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวเหลือเพียงขั้นตอนการปรับแก้ไขข้อความบางส่วนให้ รัดกุม จากนั้นสามารถประกาศใช้ได้ทันที โดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ถือเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ที่สำคัญเป็นการพัฒนาด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ รวมถึงสร้างรายได้ให้แก่ประเทศด้วย ทั้งนี้ เชื่อว่าการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวออกมาจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่ใช่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตามที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะเป็นการ เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง” รมว.วัฒนธรรม กล่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: