อะไรคือ พรบ. อะไรคือกฎกระทรวง


เชื่อว่าในหลายข่าวและบทความที่เกี่ยวกับการจัดเรตภาพยนตร์ ประชาชนคนไทยทั่วไปที่ไม่ได้มีความรู้ด้านกฎหมายต้องสับสนกันบ้างแน่ๆ ว่า ‘พระราชบัญญัติ’ และ ‘กฎกระทรวง’ นั้นต่างกันอย่างไร เราจึงขอตัดทอนมาจากบทความ “ชำแหละ (พรบ.ภาพยนตร์) เตาะแตะไปกับกฎหมายที่ยังตั้งไข่” โดยคุณนคร โพธิ์ไพโรจน์ จากนิตยสาร ไบโอสโคป ฉบับที่ 94 กันยายน 2552(หน้าปกภาพยนตร์เรื่อง Miao Miao) เพื่อสร้างความเข้าใจดังนี้

‘พรบ.’ หรือ ‘พระราชบัญญัติ’ คือกฎหมายหลักที่ใชกำหนดระเบียบและข้อบังคับกฎหมายต่างๆ เป็นแนวทางไว้ก่อน เช่น ‘พรบ.ภาพยนตร์ฯ พ.ศ.2551’ มาตรา 26 วรรคสุดท้าย(หรือย่อหน้าสุดท้าย) อันว่าด้วยการจัดประเภท (จัดเรต) ของหนัง ระบุว่า “หลักเกณฑ์ในการกำหนดว่าภาพยนตร์ลักษณะใดควรจัดอยู่ในภาพยนตร์ประเภทใดให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” นั่นหมายความว่า พรบ.จะไม่ได้ลงรายละเอียดว่าหนังแต่ละเรตต้องมีคุณลักษณะอย่างไร แต่รายละเอียดจะถูกกำหนดในกฎกระทรวงต่อไป

‘กฎกระทรวง’ คือข้อกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่จะนำไปใช้ควบคู่กับ พรบ. หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการนำคำว่า “ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” มาขยายความนั่นเอง เช่น กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดเรตหนัง ข้อ (1) ระบุว่า “ภาพยนตร์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และควรส่งเสริมให้มีการดูมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ …” โดยกฎกระทรวงจะสามารถปรับปรุง เพิ่มเติม และแก้ไขได้เสมอตราบใดที่ยังมีคนทักท้วงว่าพบช่องโหว่เมื่อนำไปปฏิบัติจริง แต่มีข้อแม้ว่าต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ พรบ.

หมายเหตุ : กฎกระทรวงอื่นๆ สามารถสืบค้นได้จาก www.ratchakitcha.soc.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: