วธ. เดินหน้า ขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดี


ก.วัฒนธรรมเดินหน้า ขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดี ตั้งควบ2 กองทุนด้านสื่อ ทั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติและคณะกรรมการชุมชนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดช่องภาคประชาชนช่วยแก้ปัญหา

นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เผยมีแนวคิดจัดตั้ง คณะกรรมการชุมชนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้น ทำหน้าที่ทำงานวัฒนธรรม และตรวจร้านเกม อินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยดูแลเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่ไม่ทั่วถึง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีวัฒนธรรมอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) หัวหน้าชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ผู้ประกอบการร้านเกม เข้ามาเป็นคณะกรรมการชุมชนพัฒนาสื่อ ให้มีความปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อเด็กและเยาวชนมากขึ้น

“นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยเกี่ยวกับ การขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดีเป็นอย่างมาก ในส่วนของกระทรวงเอง ก็กำลังดำเนินการจัดตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสื่อ ให้ช่วยเข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน ในขณะเดี่ยวกันผมอยากให้มีคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระดับชุมชนขึ้นด้วย เพราะที่ผ่านมาการดูแลนั้น ไม่ทั่วถึง ซึ่งจะอาศัยเพียงกำลังของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และวัฒนธรรมอำเภอ ก็ไม่เพียงพอ ดังนั้น สิ่งที่จะทำให้การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์มีคุณภาพจึงจะเป็นต้องอาศัยที่มาจากภาคประชาชนจริงๆโดยเฉพาะการดูแลสื่อลามก”รมว.วัฒนธรรม กล่าว

นายธีระ กล่าวต่อว่า ยังมีแนวคิดว่า ควรจะมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้นด้วย เพื่อนำมาขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดี ซึ่งทราบว่า แต่ละปี คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.)จะมีงบประมาณในการพัฒนาสื่อให้มากถึง 500 ล้านบาท ดังนั้น หากมีการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวขึ้น น่าจะนำงบประมาณในส่วนนี้มาเป็นงบอุดหนุนให้แก่กองทุนได้ ทั้งนี้ ตนจะมอบหมายให้ ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ดำเนินการพิจารณาถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าว และจัดทำรายงานสรุปเสนอมาให้ตนพิจารณาอีกครั้ง

ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน การศึกษา บริหาร พัฒนาชุมชน กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ โทรคมนาคม จิตวิทยา องค์กรพัฒนาเอกชน และนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อดูแลนโยบายส่งเสริมให้เกิดสื่อสร้างสรรค์ ขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับชาติ.

อ้างอิง จากเว็บไซต์ของสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: