รมว.วัฒนธรรม ลงนามผ่านร่างกฎกระทรวงจัดเรตติ้งหนังแล้ว


นายธีระ สลักเพชร รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ตนได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ผ่านร่างกฎกระทรวงที่จะใช้ประกอบ พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 2551 จำนวน 4 ฉบับแล้ว ได้แก่ 1. ร่างกฎกระทรวงอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ…. 2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดประเภทภาพยนตร์ พ.ศ…. 3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ พ.ศ….และ 4. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ…. ส่วนร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตและประกอบกิจการให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์ พ.ศ…. ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2551 และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

ซึ่งกฎหมายเหล่านี้จะรองรับการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด อำเภอ ในการดูแลตรวจสอบร้านเกม อินเตอร์เน็ต บริษัทเกม และโรงภาพยนตร์ให้เข้มงวดมากขึ้น เปิดช่องให้มีการจัดตั้งองค์กรภาคประชาชน หน่วยงานท้องถิ่น ช่วยเฝ้าระวังปัญหาร้านเกม คาดว่าจะประกาศใช้กลางปี 2552 นี้

ด้านนายสมชาย เสียงหลาย รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ผู้ประกอบการภาพยนตร์เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย โดยมุ่งผลิตภาพยนตร์ไทยให้ตรงตลาดและมีรายได้เกิน 100 ล้านบาท เพิ่มผู้กำกับการแสดง ตั้งโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ นำร่องให้เยาวชนที่สนใจศึกษางานด้านภาพยนตร์ ฝึกอบรมการเป็นผู้กำกับ คนเขียนบท และโปรดิวเซอร์ จัดตั้งโรงภาพยนตร์ของชุมชน ปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนหลีกเลี่ยงการซื้อวีซีดีภาพยนตร์ที่ผิดกฎหมาย.

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 12 มกราคม 2552

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: