กฎหมายลูกพระราชบัญญัติภาพยนตร์ ใกล้คลอด


นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งมาตรา 91 กำหนดให้ดำเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องให้เสร็จภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ.มีผลใช้บังคับนั้น ขณะนี้คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย วธ.ได้พิจารณาเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ประกาศ หรือคำสั่ง ตามที่คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเสนอแล้ว ดังนี้ ร่างกฎกระทรวง 5 ฉบับ ได้แก่ 1.กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 2.กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดประเภทภาพยนตร์ 3.กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ 4.กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และ 5.กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์

นายวีระ กล่าวต่อไปว่า ส่วนร่างประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติมี 7 ฉบับ ได้แก่ 1.การกำหนดสัดส่วน ระหว่างภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศที่นำออกฉายในโรงภาพยนตร์ 2.หลักเกณฑ์ ในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์และสื่อโฆษณา 3.กำหนดเวลาฉายภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ 4.การกำหนดหมายเลขรหัสลักษณะเครื่องหมายการอนุญาต และประเภทของภาพยนตร์ หรือคำบอกแจ้งว่า ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และสื่อโฆษณาผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตแล้ว 5.การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต 6.หลักเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาวีดิทัศน์และสื่อโฆษณา 7.หลักเกณฑ์และวิธีการในการแยกพื้นที่การให้บริการร้าน วีดิทัศน์และกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และ 8.การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์

โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดประเภทภาพยนตร์ หรือเรตติ้ง แบ่งเป็น 7 ประเภท ดังนี้

  1. ภาพยนตร์ประเภทที่ส่งเสริมการเรียนรู้และควรส่งเสริมให้มีการดู
  2. ภาพยนตร์ประเภทที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป เนื้อหาต้องไม่มีเรื่องของเพศ ภาษา ที่มีความรุนแรง
  3. ภาพยนตร์ประเภทที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป
  4. ภาพยนตร์ประเภทที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีภาพ เสียง เนื้อหาที่แสดงให้เห็นพฤติกรรมหรือภาษาที่ไม่เหมาะสมและต้องใช้วิจารญาณในการดู
  5. ภาพยนตร์ประเภทที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จะไม่มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่เปิดเผยอวัยวะเพศ สาธิตวิธีการก่ออาชญากรรม และวิธีการใช้สิ่งเสพติด
  6. ภาพยนตร์ประเภทที่ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีดู จะมีเนื้อหาแสดงให้เห็นถึงการมีเพศสัมพันธ์ การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองหรือผู้อื่น แต่ต้องไม่แสดงให้เห็นอวัยวะเพศ มีเนื้อหาสาธิตวิธีการก่ออาชญากรรม ใช้สิ่งเสพติดได้ และ7.ภาพยนตร์ประเภทที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร จะมีเนื้อหาหมิ่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำลายความมั่นคงของประเทศ ขัดต่อศีลธรรม มีเนื้อหาที่แสดงถึงการมีเพศสัมพันธ์ เห็นอวัยวะเพศในลักษณะลามกอนาจาร

ทั้งนี้ วธ.จะนำกฎกระทรวง และประกาศ ทั้ง 13 ฉบับ เสนอให้คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พิจารณาอีกครั้งในวันที่ 24 ก.ย.นี้ จากนั้นจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป.

สรุปความจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 8 กันยายน 2551

Advertisements

3 responses

  1. อ่านแล้วอยากจะร้องไห้ดังๆ

  2. อยากร้องก็น่าจะร้องได้นะ หวังว่ามันคงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนประเทศนี้พอจะทำได้ 😛

  3. เหอ ๆ เศร้าใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: